CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Diệt Đế - Thầy Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
No votes yet
1.733 lượt nghe.
Bình luận