CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tuỳ hỷ công đức 2 ( 30/10/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
236
Bạn: Không có. TB: 2.6 (24 votes)
3.780 lượt nghe.
Bình luận