CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Kinh điển Phật giáo nguyên thủy và phát triển, hành trì kinh và chú, Phật tử và hầu đồng - tứ phủ, nhất quán đạo, niệm danh hiệu nào trong chùa, đạo bác Hồ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014
Giảng tại chùa Báo Ân - Hưng Yên, ngày 08/10/2014 559
Bạn: Không có. TB: 2.2 (23 votes)
7.614 lượt nghe.
Bình luận