CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định - Thầy Ngộ Trí giảng lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
No votes yet
1.284 lượt nghe.
Bình luận