CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Học hạnh Bồ tát Quan Thế Âm để phụng sự cuộc đời - Thầy Nhật Từ giảng Lễ tưởng niệm Quan Âm xuất gia

Ấn tống
No votes yet
3.916 lượt nghe.
Bình luận