CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 14: Nhân duyên của thức

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/11/2010. 201
Bạn: Không có. TB: 2.1 (34 votes)
6.479 lượt nghe.
Bình luận