CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 4 (12/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04. 157
Bạn: Không có. TB: 1.7 (29 votes)
4.176 lượt nghe.
Bình luận