CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển hóa cảm xúc 1 (21/06/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005
Giảng tại Chùa Quan Âm, San Jose, 21/06/2005. 260
Bạn: Không có. TB: 1.7 (21 votes)
6.194 lượt nghe.
Bình luận