CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh (27/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007, Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 27-06-07. 125
Bạn: Không có. TB: 2.3 (35 votes)
7.614 lượt nghe.
Bình luận