CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

T08. Khủng hoảng tài chính toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo

T08. Khủng hoảng tài chính toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2009
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận