CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

phước báu

Phước như biển lớn

Bài giảng cho các phụng sự viên tối giao thừa tết Bính Thân tại chùa Giác Ngộ, tại chùa Phước Hải, chùa Bửu Thiền, chùa Niết Bàn, Đại Tòng Lâm, chùa Phước Hoa và chùa Thiên Tôn trong chuyến hành hương ngày mồng 2 tết Bính Thân, 07-09/02/2016.

Học hạnh làm phước Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 02/03/2013.