CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

thánh nhân

"Quay đầu là bờ" thì kẻ tội đồ sẽ thành bậc Thánh nhân
Sáng 25/08/2022, trong ngày thứ năm của Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần thứ 9, tại Chùa Giác Ngộ, HT. Thích Bửu Chánh đã gửi tặng các hành giả bài pháp thoại: "Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội đồ nào cũng có tương lai" mang lại nhiều điều ý nghĩa đáng để suy ngẫm. Đức Phật đã dạy rằng có bốn hạng người trên thế gian, đó là người từ bóng tối đi vào bóng tối, người...