CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tông chỉ niệm Phật - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (22 votes)
8.230 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

thoatkho
Pháp môn niệm Phật thật vi diệu. Bản thân con cũng thọ trì thường xuyên cả đi, đứng, nằm, ngồi. Rất mong nhiều quý hành giả cùng thực hành.
14/03/2009 09:23:39 pm
thoatkho
Niệm Phật không chưa đủ. Hành giả nên phát nguyện trì giới, giữ giới và làm nhiều việc tự lợi, lợi tha. Nam mô A Di Đà Phật.
14/03/2009 09:24:59 pm
Trần Phạm C...
Đời là khổ sao còn vương vấn Mau xa lìa thoát khỏi vòng lao Đức từ phụ mõi mòn trông đợi Chúng sinh ơi! Tĩnh giấc vô thường
29/03/2009 11:09:35 pm
Trần Phạm C...
Ta cứ cố nhưng nào đâu giữ được. Danh vọng kia như nước phải trôi. Ta nguyện hành trì giữ giới thẳng ngay. Để thân tâm muôn ngàn an lạc.
29/03/2009 11:12:37 pm
Trần Phạm C...
Hóa thân mình để độ quần sanh. Bao oan nghiệp giờ đây tan biến. Để trở về bản giác chơn tâm.
29/03/2009 11:17:58 pm
Trần Phạm C...
Bởi vô minh lầm đường lở bước. Quên mất mình quên cả lối xưa. Nguyện cầu chư phật từ bi gia hộ.
29/03/2009 11:20:39 pm
ngocmai
A DI DA PHAT con cung o to tu tinh do hom nay nghe bai giang nay cuaThay con thay duoc y nghia sau sac hon . con kinh chuc suc khoe an lac tren buoc duong hoang phap
30/03/2009 02:45:06 am
thichchantam
Phật Pháp Vi Diệu
24/07/2011 06:28:25 pm