CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 tại chùa Giác Ngộ

Sáng ngày 20/5/2023, chương trình Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 do chùa Giác Ngộ kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM tổ chức tiếp tục được diễn ra. Trong lần hiến máu kỳ này, trong số 293 người đăng, có 200 người hiến máu thành công.

Hình ảnh ghi nhận:

Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72 Hiến máu nhân đạo lần thứ 72
Bình luận