CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo

Tối ngày 18/03/2024, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tổ chức khai giảng Lớp giáo lý Bát Chánh đạo, mở ra điều kiện tu học, tiếp cận chân lý cho hơn 50 học viên ở cấp học cơ bản.

Tham dự lễ khai giảng có TT. Thích Nhật Từ, Trụ trì chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM); chư tôn đức Tăng đoàn, chư tôn đức Ban giáo thọ lớp Bát Chánh đạo. Cùng tham gia có hơn 50 học viên khoá mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Trụ trì cho rằng việc duy trì lớp học không chỉ đáp ứng nguyện vọng tiếp cận giáo lý của một bộ phận Phật tử, đồng thời, tạo môi trường học thuật, không gian trao dồi, thảo luận các nội dung liên quan giáo lý Phật giáo sơ đẳng và cao đẳng. 

Thượng toạ cho biết thêm, để Phật giáo dễ tiếp cận hơn trong các khía cạnh của đời sống xã hội, mỗi người cư sĩ có trách nhiệm nghiên cứu nghiêm túc để thông hiểu Phật giáo và ra sức truyền bá các giá trị siêu việt của Đạo Phật đến với cộng đồng.

Nhắc lại lịch sử chùa Giác Giác Ngộ từ giai đoạn còn là Trường Phật học Bồ đề, Trường Sơ đẳng Phật học Thiện Hoà. Thượng toạ cho rằng truyền thống đào tạo Phật học sẽ được chùa Giác Ngộ duy trì, tạo cơ hội để những ai có nhu cầu có thể đến để trau dồi Phật giáo quan cho chính mình.

Trước khi kết thúc buổi lễ, các học viên khoá cũ đã được Ban giáo thọ trao bằng tốt nghiệp, chứng nhận hoàn thành khoá học.

Hình ảnh ghi nhận:

#chuagiacngo #batchanhdao #khaigiangbatchanhdao #thichnhattu

Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo Chùa Giác Ngộ khai giảng Lớp Bát Chánh đạo
Bình luận