CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 29/08/2023, dưới sự hộ niệm của Tăng đoàn, Ni đoàn, 3 nam tịnh nhơn đã được làm lễ thế phát xuất gia, từ bỏ đời sống thế tục, trở thành thành viên chính thức của Tăng đoàn.

Trước ngự toà Tam Bảo, Thượng toạ Trụ trì đạo hiệu Thích Nhật Từ đã hướng dẫn 3 nam tịnh nhơn đồng phát nguyện chính thức xuất thế tục gia, đoạn trừ phiền não, bất thối tâm bồ đề. Qua đó, Thượng toạ có lời sách tấn, hướng dẫn 3 thành viên mới của Tăng đoàn cách cư xử, đối đãi với Thầy Tổ, huynh đệ; cách tu học có chánh niệm và hiệu quả cũng như đặt ra mục tiêu cho sự tu - sự học của tự thân.

Tiếp đó, 3 nam tịnh nhơn lần lượt được phủi tóc trong tiếng đồng thanh hộ niệm của Tăng đoàn, Ni đoàn.

Lễ xuất gia lần này diễn ra vào Đại Lễ Vu lan, do đó còn có sự tham dự và của đông đảo đồng bào Phật tử các giới. Qua đây, cộng đồng Phật tử cùng đón nhận 3 thành viên mới của Tăng đoàn với hình thức là 3 chú tiểu - sẽ từng bước trưởng thành và đóng góp cho Phật giáo, phụng sự cho cộng đồng, góp phần lan tỏa chân giá trị cốt lõi của Đạo Phật.

Hình ảnh ghi nhận:

#chuagiacngo #thichnhattu #xuatgia #vulan #thephat

Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ Lễ thế phát xuất gia tại chùa Giác Ngộ
Bình luận