CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)

Như thường lệ, ngày 31/03/2024, khoá tu Ngày An Lạc và Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ lại diễn ra, thu hút hơn 700 lượt hành giả tham dự.

Khoá tu là một cơ hội lành để các hành giả có thời gian trải nghiệm đời sống tỉnh thức thông qua hành trì các thời khoá cố định.

Đến với khoá tu còn là đến với những phút giây nhiệm mầu, quay về nương tựa tự thân, thắp sáng ngọn đuốc nội tại, vững bước đi trên hành trình tầm cầu chân lý giải thoát cao siêu với sự trợ lực của Tăng đoàn và tứ chúng đồng từ dưới mái già lam Giác Ngộ.

Mở đầu chương trình tu học, dưới ngự toà Tam Bảo, Tăng đoàn đã hướng dẫn hội chúng trì tụng thời kinh và hành thiền trong chánh niệm.Dịp này, các hành giả cũng có cơ hội trải nghiệm thời đạo ca đầy ý vị thông qua các tiết mục đạo ca do Ban Đạo ca Phật âm và Hoà âm cúng dường.

Trong khuôn khổ khoá tu, các hành giả đã được lắng nghe thời pháp âm buổi sáng do TT. Thích Nhật Từ, buổi chiều do ĐĐ. Thích Ngộ Như tuyên giảng.

Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) Một ngày tu học sôi nổi tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)
Bình luận