CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc

Trong ngày 31/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội thảo Khoa học Quốc gia “Không gian văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Giang (Tây Yên Tử)” đã được diễn ra. 

Tham gia vào diễn đàn quan trọng này, TT.TS, Thích Nhật Từ đã có những chia sẻ đặc biệt xoay quanh nội dung"Du lịch khám phá thành phố di sản Bắc Giang: Cách tiếp cận đạo và đời". Trong ngày 01/10/2023, ngày 01/11/2023, chư tôn đức Tăng, Ni, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, học giả đã trở về tham quan Tổ đình Vĩnh Nghiêm và chùa Trúc Lâm Phượng Hoàng - ngôi tự viện này tiêu biểu cho dòng chảy Phật giáo Việt Nam,

Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc Thượng tọa Thích Nhật Từ và chuyến công tác Phật sự miền Bắc
Bình luận