CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 30/01/2023 nhận lời mời của Thầy Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại Khoa Văn học. Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo khoa Văn học, Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM đánh giá cao những nghiên cứu có hàm lượng học thuật về văn học Phật giáo Việt Nam do nhiều Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thực hiện trong thời gian vừa qua. Qua đây, đại diện khoa cũng bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác nhất định trên lĩnh vực nghiên cứu và tiến tới xuất bản các tài liệu liên quan đến văn học Phật giáo Việt Nam các thời kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, TT. Thích Nhật Từ nêu lên 05 đề xuất quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Khoa Văn học, Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM gồm:

Thứ nhất, tạo 04 danh mục văn học Phật giáo Việt Nam gồm: (1) Từ thế kỷ I đến thế kỷ IX, (2) bổ sung các danh mục thơ văn còn thiếu thời kỳ Lý - Trần, (3) Từ sau thời Trần đến thế kỷ XIX, (4) Từ thế kỷ XX; Thứ hai, đồng tổ chức các hội thảo khoa học, các buổi toạ đàm liên quan đến văn học Phật giáo Việt Nam; Thứ ba, đồng biên soạn Từ điển văn học Phật giáo phục vụ tra cứu, tham khảo về văn học và văn học Phật giáo; Thứ tư, hợp tác xuất bản, hỗ trợ xuất bản các đề tài nghiên cứu liên quan đến văn học Phật giáo Việt Nam; Thứ năm, hợp tác biên soạn, ấn hành các tác phẩm mà hai bên cùng quan tâm.

Sau gần hai giờ làm việc nghiêm túc, những đề xuất của cả đại diện hai đơn vị đều được ghi nhận và cân nhắc, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM.

Ảnh: Minh Đức

 

Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam Dự án hợp tác về văn học Phật giáo Việt Nam
Bình luận