CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

04. Thơ Nhạc quê hương

Ấn tống
Album: 
CD Ngâm thơ số 3 – Nguồn Xưa Tổ Ấm
Trình bày: 
Hồng Vân
Tác giả: 
Mặc Giang
Category: 
Cổ Nhạc, Video
Bạn: Không có. TB: 2.5 (32 votes)
2.691 lượt nghe.
Bình luận