CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

11. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

Ấn tống
Album: 
CD Ngâm thơ số 4 – Vin Cành Hoa Trắng
Trình bày: 
Hồng Vân
Tác giả: 
Mặc Giang
Category: 
Cổ Nhạc
Bạn: Không có. TB: 3.1 (24 votes)
4.233 lượt nghe.
Bình luận