CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Hình bóng Mẹ hiền

Ấn tống
Album: 
Đóa Hoa Song Đường
Trình bày: 
Hoàng Nhất - Thy Lan
Tác giả: 
Hải Dương - Mặc Giang
Category: 
Cổ Nhạc, Video
Thơ: Mặc Giang
Nhạc: Hải Dương 399
Bạn: Không có. TB: 2.5 (21 votes)
5.029 lượt nghe.
Bình luận