CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cứu độ người thân I (14/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dộng tan cửa nguc
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Địa Tạng
Bạn: Không có. TB: 2.1 (28 votes)
5.507 lượt nghe.
Bình luận