CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cứu người sống, độ người chết II (11/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dộng tan cửa nguc
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Địa Tạng
Bạn: Không có. TB: 2.8 (32 votes)
4.788 lượt nghe.
Bình luận