CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hai Mươi Bốn Tấm Gương Hiếu Thảo - 04. Quần Áo Đơn Sơ Hiếu Thuận Mẹ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (27 votes)
7.622 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

dongthanh85
Đời Cha... Con Đã Lở Ân Sâu. Không Đáp Ơn Sâu Nghĩa Đạo Màu. Làm Con Chữ \\\"Hiếu\\\" Chưa Yên Giấc Nghĩa Mẹ Thâm Sâu Mãi Đáp Đền...
03/03/2010 01:59:55 pm