CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 02: Hai Pháp

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 01. Phẩm Hình Phạt
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 02. Phẩm Tranh Luận
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 03. Phẩm Người Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 04. Phẩm Tâm Thăng Bằng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 05. Phẩm Hội Chúng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 06. Phẩm Người
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 07. Phẩm Lạc
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 08. Phẩm Tướng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 09. Phẩm Các Pháp
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 10. Phẩm Kẻ Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 11. Phẩm Các Hy Vọng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 12. Phẩm Hy Cầu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 13. Phẩm Bố Thí
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 14. Phẩm Đón Chào
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 15. Phẩm Nhập Định
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 16. Phẩm Phẫn Nộ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Videos

Video mới nhất

Sự khác biệt giữa sám hối trong đạo Phật và sự rửa tội trong các tôn giáo khác
SỰ KHÁC BIỆT SÁM HỐI TRONG ĐẠO PHẬT VÀ RỬA TỘI TRONG CÁC TÔN GIÁO do TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng trong Lễ Sám Hối tại chùa Giác Ngộ.
Thản nhiên trước tám ngọn gió đời
THẢN NHIÊN TRƯỚC TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI do TT. THÍCH NHẬT TỪ thuyết giảng.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo - Bài 12: Nhân sinh quan Phật giáo
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 12: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO do Thầy Nhật Từ giảng ngày 23-03-2022.
Hạnh phúc hôn nhân trong kinh Thiện Sanh
Pháp thoại: HẠNH PHÚC HÔN NHÂN TRONG KINH THIỆN SANH do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Khổ vui do tâm
Pháp thoại: KHỔ VUI DO TÂM do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-03-2022.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo - Bài 11: Thế giới quan Phật giáo
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 11: THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO , TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 23-03-2022.
Bài học về sự ra đi của đức Phật
Pháp thoại: BÀI HỌC VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC PHẬT do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ kỷ niệm ngày đức Phật nhập Niết bàn tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-03-2022.
Phật dìu dắt đời con
Pháp thoại: PHẬT DÌU DẮT ĐỜI CON do Thầy Nhật Từ thuyết giảng trong lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-03-2022.