CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 081. Kinh Ghatikara

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
355
Bạn: Không có. TB: 2.9 (22 votes)
6.643 lượt nghe.
Bình luận