CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 099. Kinh Subha

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 3.1 (13 votes)
5.257 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Phan Thi Phuong... (chưa được kiểm chứng)
Bi thieu Bai kinh (so 88) trong Kinh Trung bo tap 2
15/11/2011 11:54:21 am