CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 11. Kinh Kevaddha

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.5 (31 votes)
8.432 lượt nghe.
Bình luận