CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Thiên thanh

Ấn tống

05. Thiên thanh

Album: 
Nụ Cười Mừng Xuân
Trình bày: 
Thạch Thảo
Tác giả: 
La Tuấn Dzũng
Category: 
Tân Nhạc, Video
Lời: Hoàng Quốc Cung
336
Bạn: Không có. TB: 2.6 (24 votes)
4.654 lượt nghe.
Bình luận