CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2017

Tab chính

Videos

Vấn đáp: Nên thờ đức Phật nào? Văn hóa thắp hương - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi: 1/ Nên thờ đức Phật nào? 2/ Văn hóa thắp hương 3/ Sau khi chết con người đi về đâu? 4/ Có địa ngục hay không? 5/ Vượt qua cơn nóng giận 6/ Ranh giới của chịu...
Buông bỏ lo lắng để sống hạnh phúc hơn - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Duyên Giác, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.
Không bỏ cuộc nửa chừng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 14-06-2017.
Nghe sâu - Hiểu thấu - Thương nhiều - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tâm Quang, Hoa Kỳ, ngày 01-06-2017.
Giải phóng tâm khỏi các trói buộc - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Bát Nhã, Hoa Kỳ, ngày 23-06-2017.
Hãy cười nhiều hơn mỗi ngày - TT.Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Hoa Kỳ, ngày 16-06-2017.
Làm đạo trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Quang - Hoa Kỳ ngày 02-06-2017.
Hãy làm những việc khó làm - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh thất Hiền Như, Hoa Kỳ, ngày 22-06-2017.
Đừng để sự tiêu cực làm bạn khổ - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, Hoa Kỳ, ngày 12-06-2017.
Vấn đáp: Giới luật cho Tăng Ni - Vượt qua nỗi sợ ma quỷ - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi: 1/ GIỚI LUẬT CHO TĂNG NI 2/ TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC 3/ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ 4/ TIẾP BIẾN VĂN HÓA 5/ CÓ MA QUỶ HAY KHÔNG ? 6/ PHÓNG TÁC TÂY DU KÝ...
Các trở ngại trong hôn nhân khác đạo - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vô Lượng Quang, Hoa Kỳ, ngày 10-06-2017.
Vô thường, khổ và vô ngã - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Tâm Cát, Hoa Kỳ, ngày 22-06-2017.