CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buông bỏ lo lắng để sống hạnh phúc hơn - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Duyên Giác, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 3 (40 votes)
9.947 lượt nghe.
Bình luận