CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giải hạn không cần phải cúng sao - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-02-2019

Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019
No votes yet
280 lượt nghe.
Bình luận