CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phân biệt niềm tin chân chính với tín ngưỡng và mê tín - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

 trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-03-2019

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019
No votes yet
368 lượt nghe.
Bình luận