CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC CỦA LỄ CÚNG TRAI TĂNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020

No votes yet
6.099 lượt nghe.
Bình luận