CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA NĂM BAO NHIÊU TUỔI? - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020

No votes yet
9.208 lượt nghe.
Bình luận