CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019

Ấn tống

Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
1.738 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020