CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ Xuất Gia cho 167 tu sinh tại Chùa Giác Ngộ trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5

Ấn tống
No votes yet
1.197 lượt nghe.
Bình luận