CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hiện tình và tương lai Phật giáo Việt Nam - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Tâm Cát, Santa Anna, Califonia, ngày 19-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.3 (34 votes)
7.947 lượt nghe.
Bình luận