CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua nỗi sợ hãi - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Quảng Diệu Giác, Hoa Kỳ, ngày 29-06-2017.

Tags: 
so hai
Bạn: Không có. TB: 2.3 (31 votes)
8.523 lượt nghe.
Bình luận