CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý (25/6/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Pháp thoại tại châu Âu 2011
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011 565
Bạn: Không có. TB: 2.2 (25 votes)
9.823 lượt nghe.
Bình luận