CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Uống trà đi: Ứng dụng Phật pháp trong đời sống

Ấn tống
Giảng tai chùa Linh Phong,ngày 05/07/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Bạn: Không có. TB: 3.2 (32 votes)
3.305 lượt nghe.
Bình luận