CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua chướng duyên trong tu học

Ấn tống
Giảng tại Tùng Lâm Linh Sơn, Pháp, ngày 07/07/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Bạn: Không có. TB: 1.6 (33 votes)
3.295 lượt nghe.
Bình luận