CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phát triển trí tuệ cảm xúc bằng kỹ năng xã hội - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Đà Nẵng, ngày 13-07-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
1.344 lượt nghe.
Bình luận