CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua thói ganh tỵ (11/08/2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, ngày 11/08/2013 2.448
Bạn: Không có. TB: 2.5 (29 votes)
8.381 lượt nghe.
Bình luận