CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba nội dung căn bản trong đại lễ Vu Lan 2020

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/09/2020.

No votes yet
3.501 lượt nghe.
Bình luận