CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba nguyên tắc chia sẻ Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017.

Bạn: Không có. TB: 3.8 (2 votes)
6.260 lượt nghe.
Bình luận