CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xây dựng mối quan hệ trong xã hội theo lời Phật dạy

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/10/2021.

No votes yet
2.476 lượt nghe.
Bình luận