CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 12: Hoạt dụng của thức Mạt-na: Trung tâm chấp ngã

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN-TP.HCM, ngày 20-10-08. 270
Bạn: Không có. TB: 2.3 (35 votes)
7.467 lượt nghe.
Bình luận