CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ảnh hưởng của cộng nghiệp (26/11/2006)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 26-11-06.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006, Kinh Thiện Sanh
Bạn: Không có. TB: 2.5 (39 votes)
3.350 lượt nghe.
Bình luận